OFRII.com - Red Rocket OFRII.com - 8k wallpapers, foto OFRII.com - Samuraj - bojove umeni - zbrane OFRII.com - Svýt Ponorek OFRII.com - 3D medely - 3D tisk - 3D scan OFRII.com - Akvaristika, AkvarijnÝ ryby, AkvarijnÝ rostliny ORFII.com - Freediving - volnÚ potapýnÝ ORFII.com - Astrologie - horoskop, znamenÝ, souhvýzdÝ, zvýrokruhy ORFII.com - VesmÝr - planety, galaxie, hvezdy ORFII.com
Menu
Reklama
AONN.cz
ALYSS SACHY kralovska hra sachy na alyss.cz
Sp┼Ö├ítelen├ę Weby
1HRY.cz - hry online zdarma
NIKEE HRY, superhry, 1000her, webhry, flash hry, hry online, hry zdarma
HRY2.eu - hry online, 1000her, mimoni, planeta mimonu, herna, webhry, herni, minihry
Uloz si video Nahnoji.cz
biotechart.cz - animovane obrazky GIF z oblasti biologie, technologie a umeni
Glob├íln├ş medi├íln├ş server TetriSys

Raketový motor na kapalné pohonné látky

Raketový motor na kapalné pohonné látky je druh raketového motoru, který pou┼żívá k pohonu palivo a okysli─Źovadlo v kapalném skupenství. Tento druh motor┼» je ─Źasto vyu┼żívaný, nebo┼ą palivo v kapalném skupenství poskytuje relativn─Ť vyšší specifický impuls. Pou┼żívají se varianty na jednoslo┼żkové palivo (nap┼Ö. hydrazin) a dvouslo┼żkové, klasicky palivo (kerosin, kapalný vodík) a okysli─Źovadlo (Lox - Liquid OXygen - kapalný kyslík).

Motory na kapalné pohonné látky jsou velmi rozší┼Öené, vyu┼żívaly je mimo jiné i hlavní motory raketoplánu Space Shuttle, první stupn─Ť raket Atlas, Delta, Falcon, Saturn, Angara, En─Ťrgija, Proton, Sojuz, Ariane a mnoho dalších.

Dosahují velmi vysokých pom─Ťr┼» tah : hmotnost, sov─Ťtský/ruský motor NK-33 dosahuje a┼ż 133:1. Hustota pou┼żívaných kapalných pohonných látek je podobná jako hustota vody 700 - 1400 kg/m3 (s výjimkou kapalného vodíku, který má mnohem ni┼żší hustotu) a p┼Öetlak nutný k zábran─Ť samovolného vypa┼Öení je také relativn─Ť nízký, to umo┼ż┼łuje pou┼żití tenkých a lehkých nádr┼żí. Pro husté látky jako t┼Öeba kerosin tvo┼Öí hmotnost nádr┼że pouze 1% celkové hmotnosti, u nádr┼żí na kapalný vodík je kolem 10% (kv┼»li jeho nízké teplot─Ť varu je nutná solidní izolace).

 

Vst┼Öikování paliva a okysli─Źovadla do spalovací komory vy┼żaduje p┼Öetlak kapalin oproti vnit┼Öku komory. Pot┼Öebný p┼Öetlak je vytvá┼Öen pomocí turbo─Źerpadla (v minulosti se vyu┼żívalo i pístových a membránových ─Źerpadel), které dosahuje vysokých výkon┼» a jeho hmotnost je velmi nízká. Odd─Ťlená ─Źerpadla pro palivo a okysli─Źovadlo umo┼ż┼łují relativn─Ť p┼Öesné ┼Öízení slo┼żení palivové sm─Ťsi v komo┼Öe. Systém rovn─Ť┼ż umo┼ż┼łuje plynulé sni┼żování a zvyšování výkonu a p┼Öi pou┼żití vhodného zá┼żehového systému nebo hypergolických kapalin (vznítí se p┼Öi vzájemném kontaktu) úplné vypnutí a restartování motoru.

 

Nevýhody:

  • Proto┼że palivo tvo┼Öí velkou ─Źást hmotnosti rakety, postupná spot┼Öeba paliva vede k posuvu t─Ť┼żišt─Ť sm─Ťrem dozadu, co┼ż m┼»┼że vést ke ztrát─Ť kontroly.
  • Vibrace a rázy mohou zp┼»sobit „šplouchání“ nebo „cákání“ paliva v nádr┼żi, to m┼»┼że zp┼»sobit ztrátu kontroly.
  • Ve stavu beztí┼że m┼»┼że kapalné palivo „ztratit kontakt“ s hrdlem ─Źerpadla. Proto se vyu┼żívají rozb─Ťhové motory, které ud─Ťlí malé zrychlení, posta─Źující k „nastartování“ (analogie k roztla─Źení automobilu)
  • Kapaliny m┼»┼żou vytéct a následn─Ť vzplanout nebo explodovat.
  • Turbo─Źerpadla jsou velmi slo┼żitá a náchylná k poruchám, b─Ťh naprázdno nebo kovové ne─Źistoty mohou zp┼»sobit zad┼Öení.
  • Ví┼Öení paliva m┼»┼że zp┼»sobit nasátí plynu do ─Źerpadla nebo motoru.
  • Hluboce zmra┼żené palivo zp┼»sobuje namrzání okolních ploch, to je velmi nebezpe─Źné pro t─Ťsn─Ťní a ventily – pr┼»saky paliva.
  • Komplexní konstrukce je ─Źiní náchylné k poruchám.
  • Slo┼żitá a dlouhá doba p┼Öípravy p┼Öed startem je vylu─Źuje z v─Ťtšiny moderních vojenských aplikací.

 

Doprava paliva: 

Palivo a okysli─Źovadlo je t┼Öeba dodávat do spalovací komory rychle a pod velkým tlakem. Pro dopravu se ji┼ż od dob V-2 pou┼żívají turbo─Źerpadla. Jejich parametry jsou voleny s ohledem na provozní podmínky motoru a druh pou┼żitých pohonných látek, hlavn─Ť jejich hustotu, vazkost a bod varu. Pro paliva o nízké hustot─Ť, jako je kapalný vodík, se volí robustní ─Źerpadla s velkým dopravovaným mno┼żstvím. Naopak pro hustší látky jako je RP-1 (kerosin) nejsou pot┼Öeba tak robustní ─Źerpadla.

Turbo─Źerpado rakety V-2

P┼Öetlakový cyklus

Palivo a okysli─Źovadlo jsou tla─Źeny do spalovací komory plynem (obvykle heliem) z odd─Ťlené nádr┼że. Plyn je oh┼Öíván vedením kolem spalovací komory. Jedná se o velmi jednoduchý systém, ─Źasto neobsahuje ani turbo─Źerpadla. V─Ťtšinou je schopen n─Ťkolikanásobného restartu. Ovládání je jednoduché, sta─Źí otev┼Öít nebo zav┼Öít ventil.

Expanzní cyklus

Pohon turbo─Źerpadel zajiš┼ąuje turbína, kterou roztá─Źí expandující palivo, oh┼Öívané pr┼»chodem kanálky ve spalovací komo┼Öe. Expanzní cyklus vy┼żaduje kryogenické palivo, které snadno dosahuje bodu varu nap┼Öíklad: vodík, metan nebo propan. P┼Öi pou┼żití klasické „zvonovité“ trysky je omezen tah na 300 kN.

Otev┼Öený cyklus

Cyklus s plynovým generátorem neboli otev┼Öený cyklus je jeden z nejpou┼żívan─Ťjších zp┼»sob┼» pohonu turbo─Źerpadel. ─îást paliva a okysli─Źovadla je p┼Öivedena do plynového generátoru kde je spálena a vzniklá energie roztá─Źí turbínu, která pohání turbo─Źerpadla. Spaliny jsou z turbíny odvedeny malou tryskou do atmosféry. Nevýhodou je sní┼żená ú─Źinnost kv┼»li spálení ─Źásti paliva.

Uzav┼Öený cyklus

Princip je podobný jako u otev┼Öeného cyklu s tím rozdílem, ┼że do plynového generátoru je odvedena jen ─Źást okysli─Źovadla a veškeré palivo. Mno┼żství spáleného paliva je závislé na mno┼żství okysli─Źovadla. Spaliny jsou vedeny z turbíny p┼Öímo do hlavní spalovací komory, co┼ż poskytuje p┼Öebytek výkonu a mo┼żnost dosa┼żení vyšších tlak┼» ve spalovací komo┼Öe. Nevýhodou je problém s rychlým opot┼Öebováním turbíny a slo┼żitý zp┼»sob vst┼Öikování paliva.

 

Rakety
© Ofrii 2012
NIKEE.net
ALYSS.cz
SIFEE.biz
ENKII.cz
OFRII.com